Med en mer avancerad nivå av action och thriller i denna film fick Hanks mindre plats att synas som han brukar. Här spelade Hanks återigen Robert Langdon, från filmen The Da Vinci Code, men till skillnad från den förra filmen innehöll denna fler viktiga, för filmen, skådespelare. Eftersom Hanks karaktär inte var under samma direkta hot i denna film tilläts han bidra med lite komedi då han var på ett säkert avstånd från någon fara.

Han bevisade inte i denna film att han kunde ta vilken roll som helst, då han redan var känd som Robert Langdon. Filmen liknade sig den förra men med mer action och spänning. Men det betyder inte alltid gott, för han kunde inte visa några specialiteter i denna film. Han var "bara" en duktig och kunnig skådespelare bland många andra som tillsammans bjöd på en underhållande och trovärdig film. Hanks 53-åriga figur och mörka röst gav en riktigt bra bild av den professor han spelade. Det inflytande och den respekt han tjänat genom sina år i filmindustrin gav honom det han behövde för att spela den erfarne och listige professorn. I alla hans scener ser man det uppenbara; hans erfarenhet efter alla hans ambitiösa och flitiga år.